Lammgam

Gåsgam

Grågam

Smutsgam

Havsörn

Fiskgjuse

Rödglada

Brunglada