Dovrefjäll och Runde 25/6-2/7

Fjällräv, Dovrefjäll
Fjällräv, Dovrefjäll
Fjällräv, Dovrefjäll troligen honan
Fjällräv, Dovrefjäll troligen honan
Fjällräv, Dovrefjäll
Fjällräv, Dovrefjäll
Fjällräv, Dovrefjäll
Fjällräv, Dovrefjäll
PÅ väg mot Runde så åkte vi igenom den vackra Gudbrandsdalen
PÅ väg mot Runde så åkte vi igenom den vackra Gudbrandsdalen
PÅ väg mot Runde så åkte vi igenom den vackra Gudbrandsdalen
PÅ väg mot Runde så åkte vi igenom den vackra Gudbrandsdalen
Havsörn, Runde
Havsörn, Runde
Havsörn, Runde
Havsörn, Runde
Lunnefågel, Runde
Lunnefågel, Runde
Lunnefågel, Runde
Lunnefågel, Runde
Lunnefåglar vid häckningsbranten
Lunnefåglar vid häckningsbranten
Storlabb, Runde
Storlabb, Runde
Storlabben bråkar med havstruten om maten, Runde
Storlabben bråkar med havstruten om maten, Runde
Storlabb, Runde
Storlabb, Runde
Storlabben bråkar med havstruten om maten, Runde
Storlabben bråkar med havstruten om maten, Runde
Storlabb, Runde
Storlabb, Runde
Storlabb, Runde
Storlabb, Runde
Tretåig mås, Runde
Tretåig mås, Runde
Sillgrissla, Runde
Sillgrissla, Runde
Toppskarv, Runde
Toppskarv, Runde
Havssula, Runde
Havssula, Runde
Havssula, Runde
Havssula, Runde
Havssula, Runde
Havssula, Runde
Klippan med alla havssulor
Klippan med alla havssulor
Strandskata, Runde
Strandskata, Runde
Småspov, Runde
Småspov, Runde
Bron till Runde
Bron till Runde
Vy Runde
Vy Runde
Skärpiplärka, Runde
Skärpiplärka, Runde
Skärpiplärka, Runde
Skärpiplärka, Runde
Strandskata, Runde
Strandskata, Runde
Runde, vägen/stigen upp få fjället
Runde, vägen/stigen upp få fjället
Runde
Runde
Rondane, Sohlbergplassen
Rondane, Sohlbergplassen
Rondane
Rondane
Rondane, Sohlbergplassen
Rondane, Sohlbergplassen
Rondane
Rondane

Denna resa gjorde jag med min gode vän Jan Krantz. Vi började våran resa med att åka upp till Dovrefjället för att titta efter främst några fjällrävar jag fått tips om vilket område de höll till på. Efter att vi lastat in våran packning på vårat boende, så åkte vi upp till området samma kväll för att se om vi kunde hitta stället där fjällrävarna skulle hålla till. Tack vare mycket bra beskrivning, så var det inga problem att hitta dem. Efter två dagar uppe på Dovrefjäll så styrde vi vidare mot vårat huvudmål på denna resa. Runde med sitt fina fågelfjäll längst ute i havsbandet en bit söder om Ålesund. På Runde finns det flera karaktärsarter som t.ex. havsörnen, som häckar med flera par i branterna. Örnarna patrullerar gärna längs branten där havssulorna häckar för att leta efter mat. Storlabben som har ett flertal häckande par uppe på fjället. Den kanske mest omtalade fågeln som många vill se är nog lunnefågeln, med sin färggranna randiga näbb. Om man går upp till branten där lunnefåglana häckar på kvällen, så får man vara med om ett fantaskiskt skådespel när alla fåglarna kommer in till branten efter dagens fiske. Sitter man stilla där på kanten så kan de flyga förbi på bara några meters håll, en magisk upplevelse som man kommer minnas resten av livet. Efter flera härliga dagar på Runde så bestämde vi oss att åka tillbaka till fjällrävarna en gång till. På vägen hem mot Göteborg igen så körde vi genom det mycket vackra området Rondane med sina storslagna fjäll.

Dela den här sidan